Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce ukončila realizaci projektu NIQES

Česká školní inspekce ukončila realizaci projektu NIQES
Realizace projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) končí k 31. říjnu 2015. Projekt NIQES byl zahájen před více než čtyřmi lety – 1. července 2011. S ohledem na probíhající změny v počátečním vzdělávání bylo jeho cílem vytvořit moderní...

více »
 

Informační bulletin č. 2/2015

Informační bulletin č. 2/2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce, který byl zpracován v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" (NIQES). 

více »
 

Česká školní inspekce představila ředitelům škol závěrečné výstupy projektu NIQES

Česká školní inspekce představila ředitelům škol závěrečné výstupy projektu NIQES
V rámci závěrečného kola pravidelných regionálních informačních setkání s vedoucími pedagogickými pracovníky mateřských, základních i středních škol představila Česká školní inspekce stěžejní výstupy projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České...

více »
 

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES
Více než sto hostů z řad zástupců škol a školských zařízení, profesních školských asociací, obecních, městských i krajských úřadů, školských odborů, akademických pracovišť, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho rezortních organizací a dalších orgánů veřejné správy se ve čtvrtek...

více »
 

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji
Odborníci na vzdělávání z Holandska, Rakouska, Španělska, Slovenska nebo Německa se v rámci mezinárodní konference nazvané Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání seznámili s inovačními aktivitami České školní inspekce, které byly realizovány v ...

více »
 

Testovací aplikace InspIS SET už i v mobilu a na tabletu

Testovací aplikace InspIS SET už i v mobilu a na tabletu
Na postupné pronikání moderních technologií a nových médií do výuky pružně reaguje také Česká školní inspekce. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), který je spolufinancován z prostředků Operačního programu...

více »
 

Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků...

více »
 

Informační bulletin č. 1/2015

Informační bulletin č. 1/2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin, který byl zpracován v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" (NIQES). 

více »
 

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v jednotlivých krajích

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v jednotlivých krajích
S cílem představit vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení, které jsou vyvinuty či průběžně vyvíjeny v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), pořádá Česká školní...

více »
 

Metodická příručka pro učitele - InspIS SET - modul e-learning

Metodická příručka pro učitele - InspIS SET - modul e-learning
V přiloženém souboru dáváme k dispozici "Metodickou příručku pro učitele - InspIS SET - modul e-learning". 

více »
 
 
  1 2 3 »
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ